Консултиране рекламни стратегии, решения за медия маркетинг, медия планиране и медия производство.
Студио за звукозаписна, репетиционна и озвучителна дейност. Осъществява и мениджърски, продуцентски и PR услуги.