Анотиран каталог на книги-игри. Интервюта с автори на книги-игри.
Фирма за библиотечен софтуер. Онлайн каталози на университетски, регионални и читалищни библиотеки.