Свободен достъп до реферирани научни списания. Издател: Инфо инвест - България.
Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките.