Съвременната българска литература през откъси, интервюта и видеа.
Сайт с откъси от нови книги.
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.