Информация зa книгите на пазара и за техните издателства.
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.