За философията, морала и методите, съдържащи се в културното наследство на Учителя Беинса Дуно. Паневритмия.
История на учението, избрани беседи, лекции, молитви на Учителя Петър Дънов, братски живот, новини, препратки.
Издава и разпространява Словото и музиката на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно – 1864–1944) на български и чужди езици.
Учителят Петър Дънов - философия, паневритмия, ученици...