Издателство и електронна книжарница за разпространение книгите на Ширинан за духовно просветление и развитие.
Справочник с изображения на монети и банкноти от цял свят. За паричните единици и тяхната история.
Нумизматика. Описания на различни видове монети от колекция.