Издателство и електронна книжарница за разпространение книгите на Ширинан за духовно просветление и развитие.
Предлагане и продажба на авторска музика във всички музикални стилове.
Справочник с изображения на монети и банкноти от цял свят. За паричните единици и тяхната история.
Център за финансово ограмотяване.
Нумизматика. Описания на различни видове монети от колекция.