Фирма за внос и износ на чуждестранни и български периодични издания, книги, справочници и енциклопедични издания.
Специализирано дружество за издателска и консултантска дейност в областта на счетоводството.
Печат, реклама и издателска дейност.
Издателство за трудово-правна литература: дайджести, списания, годишници, книги, електронни издания, семинари.