Терминологичен речник с полиграфически термини.
Портал за печатни технологии. Новини, полезни материали, форум, електронни услуги за всички участници в печатната индустрия.