Пространство за изкуство и култура с основен фокус върху критическо съдържание.
Подкаст за литература, поезия, писано слово и четене като лични пътешествия и обществено значими събития.