Издателство в областта на либералната икономическа и политическа мисъл.
Издателство за политическа и философска литература. Издателска книжарница за хартиени и онлайн издания. Информация за автори и рецензии на издавани книги.