Катедра в Софийски университет "Св. Климент Охридски". История на катедрата, учебни планове, студентски разработки, новини за събития.
Книжарница с учебни материали за преподаване и изучаване на чужди езици.