Сайт за хората, с които нацията ни се съизмерва.
Неправителствена организация в помощ на образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.