Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Поезия и есеистика.
Литературен кръг Рамбо-13: манифести, литература, изкуство, критика, кино.