Представя подбрани автентични фотографии от края на XIX и първата половина на XX век.
Печат на пощенски картички и репродукции. Репродукции на Пол Сезан. Машини за следпечат.
Проект за дигитализация на периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна.