Изследвания на проф. Иван Танев Иванов (Тракийски университет, Стара Загора) върху езика, произхода, историята и религията на прабългарите.
Материали от исторически, философски, литературен, езиковедски, идеологически характер.
Група, посветена на изучаване на хуно-български език и култура.
Статии и книги за древната история по нашите земи, за прабългарите и техния език.