Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".
Кантора, специализирана в защита на авторско право и интелектуална собственост.