Актуална правна информация.
Платена правна онлайн консултация с избран от клиента адвокат.
Информационен продукт, обхващащ цялото действащо и отменено българско законодателство.
Каталог, новини, форум, хумор за юристи, безплатни консултации и услуги.
Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.
Правна информационна система.
Виртуално помагало по правни науки за студенти с автор Георги Денков.