В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.
Превод от и на български - 27 езика.
Американско издателство за българска поезия в превод на английски. Издател и преводач: Людмила Попова-Уитман.
Превежда до 2000 символа текст от английски на български език.
Онлайн превод на текст, речници, уроци по английски, испански, немски, френски, италиански и други.
Наръчник на преводача - книги и статии по теория и критика на превода.
В италиански превод на Данило Манера.
Двупосочен превод на текст от 9 езика. Синонимен и тълковен речник, речник на компютърните термини.