Списание с публикации на преподаватели, студенти, директори, учители, родители и всички, които се интересуват от предучилищна педагогика.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.