Пенка Мачкърска представя своите книжки за деца в предучилищна и начална възраст.
Издателство за книги в областта на образованието: предучилищно образование, математика, информационни технологии.