Портал, посветен на събитията и личностите, свързани с 10 ноември 1989 г.
Нов медиен речник, издание на Фабер (pdf).
За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.