Тестове за кандидатстване след 7. клас (2000-2004).