Производство на филми, рекламни стратегии и клипове.
Студио за кино- и видео филми и други аудио-визуални произведения.
Продуцентска къща за независимо кино.