Продуцентска компания за филмови и театрални проекти.
Произвежда и разпространява игрални и документални филми.
Продуцентска филмова компания.
Продуцентска къща. Представя свои филми и проекти.
Видеозаснемане, изработка на сценарии и продуцентска дейност.