Управление и организация на центъра, учебна програма в модули, календарен график на курсове.
Информация за квалификационни програми и обучения. Новини и документи в областта на образованието.