Платформа за резервации в реално време за кинопрожекции.
Представяне на изложби, организиране на прожекции, срещи, конференции, дебати.