Библиотека, публикации, консултации. Статии върху историята на протестантството в България.
Протестанството в България. Мисия, задачи. Превод на протестантски автори.