Психолог, психотерапевт, консултант. Работа с психични състояния, емоционални и поведенчески проблеми и личността.
Ани Симеонова - психолог и психотерапевт.
Психотерапевт, писател, преводач, режисьор. Интервюта. Практика. Книги.