Издателство и електронна книжарница за разпространение книгите на Ширинан за духовно просветление и развитие.
Бизнес курс за настоящи и бъдещи ръководители от всеки ранг.