Онлайн речници, разговорници, многоезичен преводач.
Издателство, специализирано за чуждоезиково обучение: речници, справочници, самоучители, разговорници.