Платформа за размяна, подаряване или продаване на книги.
Платформа, подпомагаща даряване и размяна на книги.
Място за обмен на книги.
Книжарница за български и чужди издания, в която потребителите сами предлагат и продават книгите си. Художествена, антикварна и специализирана литература.