Разследващ журналист. Издадени книги, книги в проект, из архивите на ДС.
Журналистически разследвания, анализи и публицистика.