Публичен регистър на народните читалища.
Информация за всички образователни заведения на територията на Република България.
Предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания.