Услуги в областта на книгооздаването за начинаещи автори.
Редактиране на художествени текстове, в етап на стилово, правописно и пунктуационно оформяне.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.