Ателие за резбовани тавани, розетки, мебели, аксесоари и реставрация.
Уникати от дърво, иконостаси и резбовани тавани от Михаил Маранов.