Творческо студио и рекламна агенция. Изработва рекламни клипове, корпоративни филми, рисувана и компютърна анимация, графичен дизайн, предпечат и печат.
Рекламна агенция. Цифрова печатница за издания в малки тиражи.
Литературно-рекламна агенция. Новини в областта на книгите.
Студио за графичен дизайн.
Продуцентска къща.
Студио за графичен дизайн
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама.
Печат и предпечат на книги, периодика и рекламни материали.
Визуално избиране на уебдизайн за сайт по категории. Фирмени лога и идентичност.