Блог на Бистра Величкова за коментари, рецензии, анализи и репортажи върху актуални събития, случващи се в българския културен живот.
Обмен на информация, идеи и опит между различни звена в областта на българската култура.