Речникът е уики платформа за споделяне на информация в полето на дигиталното изкуство, технологии и култура. Съдържанието включва понятия, автори, значими събития, полезна информация свързана с теорията и практиките на дигиталното изкуство. Информацията е изцяло на български език. Речникът е създаден от преподаватели, докторанти, студенти и практиканти от Магистърска програма "Дигитални изкуства", Национална художествена академия. Започнат е през 2008 година, като част от учебния процес в предмета "История и теория на дигиталните изкуства" с водещ преподавател доц. д-р Венелин Шурелов.
Онлайн версия на Речника на българския език. Т. І–XІV. София: БАН и др., 1977-2012.
Многоезичен речник на 23-те официални езика на Европейския съюз.
Комбиниран речник - тълковен речник, синонимен речник, етимологичен речник и двупосочен българо-английски речник. Мултимедийно представяне на думите.
Превод от и на български - 27 езика.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Жаргонен речник. Попълва се от потребителите.
Онлайн превод на текст, речници, уроци по английски, испански, немски, френски, италиански и други.
Двупосочен превод на текст от 9 езика. Синонимен и тълковен речник, речник на компютърните термини.
Издателство за българска и учебно-помощна литература.
Сайт на храма с информация за светии, проповеди, молитви, християнски речник, анкети и новини.
Електронен речник с азбучник и търсачка, съдържа двуезични речници (английски, немски, руски) и английско-български терминологични речници по математика, медицина и финанси, на компютърните термини, пивоварен, както и наръчници - на бармана, по фитнес.