Онлайн версия на Речника на българския език. Т. І–XІV. София: БАН и др., 1977-2012.
Многоезичен речник на 23-те официални езика на Европейския съюз.
Комбиниран речник - тълковен речник, синонимен речник, етимологичен речник и двупосочен българо-английски речник. Мултимедийно представяне на думите.
Превод от и на български - 27 езика.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Жаргонен речник. Попълва се от потребителите.
Онлайн превод на текст, речници, уроци по английски, испански, немски, френски, италиански и други.
Двупосочен превод на текст от 9 езика. Синонимен и тълковен речник, речник на компютърните термини.
Издателство за българска и учебно-помощна литература.
Сайт на храма с информация за светии, проповеди, молитви, християнски речник, анкети и новини.
Електронен речник с азбучник и търсачка, съдържа двуезични речници (английски, немски, руски) и английско-български терминологични речници по математика, медицина и финанси, на компютърните термини, пивоварен, както и наръчници - на бармана, по фитнес.