Актуални фотографии, проследяващи нови места и събития в град Варна. Проект на Пламен Михайлов.
История на музея, галерия експонати, музейни обекти.