Информация за организацията, новини за научни форуми, чествания и срещи, съдържание на списание "Родознание".
Биография, откъси от книги.