Информация за читалището. Материали от и за Кузман Шапкарев и Македония. Галерия снимки, аудио и видео.
Генеалогия на етносите в Бесарабия. История и краезнание. Форум.