Краеведска книга на Енчо Т. Енчев, електронно издание. Родословно дърво на първозаселниците в селото.
Генеалогия на етносите в Бесарабия. История и краезнание. Форум.