Включва книги, периодични издания (поредици, списания, вестници), аудио и видео материали, архивни документи, теренни материали, както и музеен фонд.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.