Включва книги, периодични издания (поредици, списания, вестници), аудио и видео материали, архивни документи, теренни материали, както и музеен фонд.
Образователна и културна организация. Новини по теми, свързани с ромите. Информация за културата, фолклора, традициите на общността.