Библиотека, онлайн издание "Balkan Rusistics", каталог на катедри и факултети, в които се изучава руски език.
Издателство за българска и преводна литература, критика, публицистика. Списание "Факел".