Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Книжарница за антикварни книги.