Платформа, подкрепяща независимите български писатели в издаването на техните творби.
Издателство за самопубликуване - хартиени и електронни книги и периодични издания.
Дискусионен форум на Abv.bg.