Платформа на училищата в Европа, даваща възможност за сътрудничество между учители и ученици. Представя образователно съдържание.
Сайт за изучаване на езика с прослушване и записване на думите.