Платформа на училищата в Европа, даваща възможност за сътрудничество между учители и ученици. Представя образователно съдържание.