Стихове и хумористични разкази от Койчо Касабов.
Писател сатирик. Представен чрез книги и откъси от тях, критически отзиви и новини.
Списание за хумор и сатира.
Електронно издание за хумор и сатира.
Вестник на Литературен клуб "Виделина" в Панагюрище.
Сайт на Петър Георгиев Кривенчев за публицистика, хумор, философия, поезия, драматургия.
Вестник за хумор и сатира.
Седмичник за хумор и сатира.
Сайтътъ съдържа разскази, опити за стиховье, мудри мисли и поученiа, които ще да спомогнатъ на возприемчивите умовье по-леко да преминатъ презъ приключението, наречено Животъ.
Mесечно издание за добро настроение. "Клуб на хумориста", гр. Враца.
Книги и откъси с разнородно съдържание - от Смирненски през Коелю до Ванга и Дънов.
Страница на театъра с програма и информация за спектаклите.