Търсене в 7 различни превода на Библията с препратки и справочна информация. Представяне на всеки стих в 7 съпоставителни преводни варианта.
Пълният текст на Корана в превод на Цветан Теофанов.